Info til leverandører

Bestilling af varer og ydelser, på foreningens vegne, skal foretages af et bestyrelsesmedlem.

De kan altid finde en opdateret liste på www.soroeparken.dk

Faktura skal stiles til:
E/F Sorøparken 1-8
c/o Loukas Administration
Danmarksgade 2
4690 Haslev

CVR nr. 37031496

og fremsendes pr. e-mail adresse til:
asj@loukas.dk

Der må forventes ca. 30 dages ekspeditionstid fra modtagelse af faktura til betaling.