Affald

Sortering af affald

Ejerforeningen er som alle andre i Sorø Kommune underlagt “Regulativ for affald fra husholdninger og dagrenovationslignende affald”.

Du kan læse mere om affaldssortering på AffaldPlus’s hjemmeside – tryk her.

 

Sådan sorterer vi

Dagrenovation skal i de containere, der står udvendigt på hjørnet ved indgangen til cykelskurene.

Der skal sorteres henholdsvis:

  • Madaffald
  • Restaffald

 

Der er opstillet containere i de tre genbrugsrum til

I genbrugsrummene sortere der i fraktionerne:

  • Pap, aviser, reklamer
  • Glas
  • Metal
  • Batterier

Følg venligst anvisningerne på skiltene i genbrugsrummene.

 

Storskrald

Ejeren / beboeren skal selv bortskaffe storskrald / byggeaffald til genbrugsstationen.

Affald må ikke henstilles på ejerforeningens område, skure eller i opgange, men skal straks bortskaffes af ejeren / beboeren.

 

Opdateret 1. maj 2019