Udlejning

Standardprocedure for udlejning af lejlighed i Sorøparken

Bestyrelsens vil med denne skrivelse orientere medlemmerne af ejerforeningen om udlejning af lejligheder og de vigtige forhold I bør tage højde for, når I indgår et lejemål med en lejer.

Det er udlejer (medlemmets) ansvar i henhold til ejerforeningens vedtægter for udlejning pkt. 10.2, at lejer får udleveret et eksemplar af ”Husorden” for Ejerforeningen Sorøparken 1-8, og ejer og lejlighedens husstand kender indholdet og efterlever den til enhver tid gældende husordenen samt udviser god og imødekommende adfærd, der ikke virker støjende og generende overfor andre medlemmer.

Når en lejlighed udlejes, kan det anbefales, at medlemmet udfærdige lejekontrakten på en anerkendt formular, der kan fås elektronisk ved Indenrigs- og boligministeriet gennem linket:

https://sm.dk/publikationer/2022/sep/ny-lejekontraktsformular-for-beboelse-typeformular-a-10-udgave

Typeformular A, 10. udgave, Autoriseret af Social-, Bolig- og Ældreministeriet den 1. september 2022.

I lejekontrakten anføres, at der findes en Husorden for Ejerforeningen Sorøparken 1-8, som kan hentes på linket: https://www.soroeparken.dk/.

Husorden for Ejerforeningen Sorøparken 1-8 kan hentes på linket:
https://www.soroeparken.dk/information/regler

Opdateret 6. februar 2024