Generalforsamling 2024

Ejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes

mandag d. 29. april 2024, kl. 19:00.

Dagsorden med tilhørende bilag vil blive udsendt direkte til foreningens medlemmer.01-04-2024