Bestyrelse

Formand:
Kurt Lisberg Sørensen
Sorøparken 8, 2. th.
Valgt i 2020 for 2 år

Næstformand:
Vagn Guldborg
(Bor ikke i ejendommen)
Valgt i 2019 for 2 år

Kasserer:
Marianne Germannsen
Sorøparken 6, 1. tv.
Valgt i 2020 for 2 år

Bestyrelsesmedlem:
Bjørn Christensen
(Bor ikke i ejendommen)
Valgt i 2020 for 1 år
(indtrådt som 1. suppleant)

Bestyrelsesmedlem:
Connie Eberhardt
Sorøparken 3, 1. th.
Valgt i 2020 for 1 år
(indtrådt som 2. suppleant)

Opdateret 19. marts 2021