Administrator

Loukas Administration
v/ Anja Solhøj Jørgensen
Lindevangen 45
2830 Virum

Telefon: 3132 8414
E-mail: asj@loukas.dk

Spørgsmål vedr. betaling af fællesudgifter, varmeregnskab, vedtægter, husorden og lignende bedes rettet hertil.