Generalforsamling 2023

Ejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes

onsdag d. 19. april 2023, kl. 19:00.

Dagsorden med tilhørende bilag vil blive udsendt direkte til foreningens medlemmer.19-03-2023