Orientering om altaner og udestuer

Hermed en orientering om forløbet af arbejdet omkring altaner og udestuer.

Nu er entreprisekontrakten og byggelånet fra Nordea underskrevet.

Entreprisekontrakten og tilbuddet har været sendt til godkendelse hos advokat, byggestyrer og banken.

Alumentdk er i fuld gang med udarbejdelse af tegninger og beregningsarbejdet og det vil snarest blive sendt ind til byggeansøgningen.

Desværre er der 10 til 12 uger ventetid på en almindelig byggetilladelse og vi må nok forvente at der kan gå lidt længere tid med denne ansøgning.

I kontrakten har vi fået tilføjet at entreprisen udføres til fast tid og pris. Med den bestemmelse at arbejdet skal opstartes senest 3 måneder efter byggetilladelsens dato, og afsluttet inden 12 måneder efter byggetilladelses dato. Når denne bestemmelse er indført, er det fordi ingen er herre over, hvornår vi får byggetilladelsen fra Sorø kommune og den endelig bestilling af materialerne, kan først afgives når man kender betingelserne i byggetilladelsen.

Og der er desværre leveringstid på materialer i byggebranchen for tiden.

Så vi må nok erkende at byggeriet vil løbe hen over hele 2022.

Når vi har fået byggetilladelsen, vil den endelige tidsplan for byggeriet blive udarbejdet.

Vi kan oplyse at alle 48 lejligheder har bestilt altaner, og der er 7 lejligheder der har bestilt udestuer. I alt bliver det så 55 enheder, og det synes bestyrelsen er ret flot.

Der har været ønsker fra flere, om en mulighed for at kunne tilkøbe persienner til altaner og udestuer gennem Alumentdk.  Det vil der være mulighed for, og der vil blive udsendt en bestillingsseddel, når vi har fået byggetilladelsen.

Bestyrelsen er også gået i gang med arbejdet omkring, hvordan haverne kan indrettes, efter arbejdet med opsætning af altaner og udestuer er afsluttet. Forslaget omkring dette punkt vil komme på den næste generalforsamling.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen01-11-2021